Vraag ESF-subsidie aan voor duurzame inzetbaarheid

16/07/2018

Opgelet: van 12 t/m 16 november 2018 kunt u weer ESF-subsidie aanvragen voor activiteiten rond duurzame inzetbaarheid. Voor een project van maximaal €15.000,- kunnen organisaties €12.500,- subsidie krijgen.

Projecten die in aanmerking komen voor een subsidie dienen gericht te zijn op:

  • het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere leefstijl, het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer;
  • het bevorderen van een leercultuur voor werkenden, waaronder het erkennen van niet-bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden;
  • het stimuleren van interne mobiliteit van werkenden, het anticiperen op individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden en het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap;
  • het bevorderen van een flexibele werkcultuur, waaronder het invoeren van flexibel arbeidstijdenmanagement

U kunt FWG Progressional People inschakelen om u te helpen bij de aanvraag. Een goede besteding van deze subsidie is om inzicht te verkrijgen in de wijze waarop medewerkers worden ingezet. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld de inzet van talentenscans om inzicht te krijgen in het ontwikkelpotentieel en om te bepalen waar mogelijke aangrijpingspunten zitten ter verbetering van de aansluiting tussen persoon en werk (en een op maat aangeboden begeleidingstraject).

Het is ook zaak om bij de aanvraag te laten zien dat medewerkers actief worden geïnformeerd over en betrokken bij de planvorming, implementatie en evaluatie van het project, en de wijze waarop dit is gebeurd wordt weergegeven in het advies met implementatieplan dan wel in het verslag van de begeleiding bij de implementatie van een advies.

Het aanvragen van de subsidie
Voor €1500,- wordt u door FWG Progressional People ondersteund om de subsidieaanvraag op te stellen:

  • Om in aanmerking te komen voor subsidie is het een voorwaarde dat een deel van de werkzaamheden worden uitgevoerd door een adviesbureau zoals FWG Progressional People;
  • In het geval uw aanvraag niet voldoet aan de voorwaarden van de subsidie, zal FWG Progressional People u helpen te zoeken naar een oplossing;
  • Het kan maximaal 18 weken duren voordat de aanvraag is bekeken en goedgekeurd;
  • FWG Progressional People geeft geen garantie dat de subsidie wordt verstrekt.

Indien u interesse heeft in deze subsidiemogelijkheid verkennen wij graag samen met u de inhoudelijke mogelijkheden. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via het algemene e-mailadres info@progressionalpeople.nl Bij vragen kunt u ons bellen op 030 – 2669450