Zelfsturing

Zelfsturing of samensturing geeft professionals meer ruimte om cliëntgerichter te kunnen werken. Het is geen doel, maar een middel. Vergroot de verantwoordelijkheid en vrijheid van professionals en vergroot daarmee ook hun passie voor het vak en werkplezier!

Loslaten is niet hetzelfde als laten vallen

Zelfsturing is geen kwestie van ‘zelf laten uitzoeken’. Dat is de belangrijkste les die we leerden van pioniers op dit terrein. De transformatie naar een organisatie met zelfsturende teams start met een duidelijke visie op de zorg. Waarom ondersteunt zelfsturing zo goed bij de zorg die u wilt geven? Om goede resultaten te behalen is het van belang dat medewerkers en managers overeenstemming hebben over de doelen, verwachtingen en taken van het team. Vrijheid ontstaat bij de gratie van duidelijke kaders.

Waar kunt u ons voor inzetten?

Met onze kennis van organisatieontwikkeling zijn we uw partner in het hele traject van visievorming tot en met de ondersteuning van alle lagen in de organisatie om zelfsturend te gaan werken. Door ons onderzoek naar zelfsturing en de ervaring in onze adviestrajecten kennen we de valkuilen én succesfactoren bij zelfsturing. Onze uitgangspunten zijn dat zelfsturing vraagt om persoonlijk leiderschap van medewerkers en coachend leiderschap van leidinggevenden en teamcoaches. Teams zijn de hefbomen in organisatieontwikkeling.

  • Wij begeleiden het traject van visievorming, cultuurontwikkeling en de vorming van de gewenste organisatiestructuur.
  • Onze teamscans geven inzichten in de teamvolwassenheid.
  • Op individueel niveau geven onze talentenscans inzicht: zijn medewerkers klaar voor zelfsturing of zijn er ontwikkelpunten?
  • Met assessments wordt helder of iemand geschikt is voor een nieuwe functie of nieuwe rol.
  • We coachen en trainen managers, teams of individuen in hun nieuwe rol en in (persoonlijk) leiderschap.
  • We helpen u de methodiek FIT (Functioneringsgesprekken in Teamverband) onder de knie te krijgen en te implementeren in de organisatie.

Meer weten? Neem contact op met Koos van der Kleij, adviseur en trainer, 030 – 2669 450.