Teamontwikkeling

In je eentje verander je een organisatie niet. Niet als medewerker, en ook niet als manager. Teams hebben wel die veranderkracht en invloed op cultuur. Ze zijn de sleutel tot organisatieontwikkeling.

Zelfsturende teams

Er zijn verschillende transities die een stevigere positie vragen van teams binnen een organisatie. De eerste is de transitie naar zelforganisatie. Een andere belangrijke verschuiving is de benadering van organisaties als levende systemen, waarin teams elkaar vanuit hun eigen kracht versterken. Investeren in de positie en de ontwikkeling van teams is daarmee belangrijker geworden.

Ontwikkelingsgerichte benadering

De ontwikkelingsgerichte benadering is een methodiek voor teamontwikkeling. In een gestructureerde dialoog bespreken teamleden samen hun teamidentiteit, teamontwikkelthema’s en de spelregels waarmee zij ze samenwerken. Ze verbinden inzichten aan resultaatafspraken en bespreken hoe ze elkaars talenten inzetten, zodat ze zich als professionals én als team duurzaam kunnen ontwikkelen. Wij kunnen vanuit Progressional People ondersteunen met:

  • Teamscans, die inzicht geven in de teamidentiteit of de mate van zelfsturing.
  • Teamsessies waarin we, eventueel via Ontwikkelcirkels®, talenten leren waarderen en benutten binnen het team.
  • Teamtraining of teamcoaching, waarin we specifieke teamcompetenties ontwikkelen.
  • Functioneringsgesprekken in Teamverband (FIT), waardoor teams het individueel functioneren in teams bespreekbaar leren maken en daarmee tegelijkertijd aan teamontwikkeling doen.

Heb je een vraag over teamontwikkeling? Neem rechtstreeks contact op met Eveline Hadewegg Scheffer