Talentontwikkeling

Groei voor medewerkers, teams en organisaties

Als je talenten ontdekt, ontwikkelt en benut, leidt dat tot meer werkplezier én betere zorg. Je zet professionals namelijk in op wat ze goed kunnen én waar ze energie van krijgen. Maar hoe start je met talentwaarderend werken en zorg je dat het blijvend onderdeel wordt van de organisatiecultuur?

Inzicht in talent leidt tot een betere taakverdeling, prettigere samenwerking en is een vliegwiel voor organisatieontwikkeling. Talentontwikkeling is geen doel op zich, het draagt altijd bij aan de organisatiedoelstelling. Bij talentontwikkeling focus je op kwaliteiten die er al zijn en hoe je deze optimaal inzet. Daarnaast kun je kijken naar competenties die voor de organisatie ook belangrijk zijn maar minder sterk ontwikkeld.

Wat kan Progressional People doen voor talentontwikkeling in uw organisatie?

Als u talentontwikkeling duurzaam in uw organisatie wilt opnemen, gaan we samen met u aan de slag om talent inzichtelijk en inzetbaar te maken. Daarbij staat de organisatiedoelstelling voorop. Er zijn diverse mogelijkheden: we doen talentenscans, voeren ontwikkelgesprekken en we faciliteren teamontwikkelingssessies. Ook kunnen we met u de Teamtalentenreis maken, een programma waarbij teams aan de slag gaan om zich talentwaarderend werken eigen te maken op basis van diverse beproefde methodieken.

Kennismakingsgesprek
  • Waar staat uw organisatie op het gebied van talentontwikkeling en wat is er nodig om verder te gaan?
Experience sessie talentontwikkeling
  • 2,5 uur open inschrijving of incompany. Laat u inspireren door diverse methodieken en ervaar hoe het werkt. Kijk voor data op progressionalpeople.nl/academy
Talent Expeditie
  • Programma van 6 – 8 maanden waarbij teams hun talenten en sterke punten ontdekken en afspraken maken voor een energiegevende en effectieve teamsamenwerking.
  • Medewerkers kunnen worden opgeleid als ‘talentgidsen’ om deze teamtalentenreis te faciliteren in de organisatie. We maken daarbij bijvoorbeeld gebruik van Strenghtsfinder
Talentenscans / assessments
  • Individueel en / of op teamniveau worden talenten a.d.h.v. vragenlijsten en ontwikkelgesprekken in kaart gebracht.
Teamontwikkelingssessies
  • Maatwerk Teamsessies, waarin teamleden elkaars talenten leren ontdekken, waarderen, ontwikkelen en benutten binnen het kader van gewenste team- en/of organisatiedoelstellingen.

 

Ook (verder) aan de slag met talent in uw organisatie? Neem contact op met Paul ’t Mannetje, senior adviseur en trainer, 030 – 2669 450.

“Elk mens is op zoek naar zingeving: hoe kan ik met mijn unieke talent bijdragen aan het grotere geheel?”