Strategische personeelsplanning

Elke branche, en iedere organisatie, kent zijn eigen dynamiek en daarmee zijn eigen strategische personeelsvraagstukken. Waar de één bij strategische personeelsplanning denkt aan een vlootschouw, bedoelt de ander talentontwikkeling. In de praktijk zien we dat het begrip strategische personeelsplanning vaak samengaat met termen als employability, competenties, talentontwikkeling, duurzame inzetbaarheid en mobiliteit.

Anticiperen op de toekomst, samen met medewerkers

In onze whitepaper ‘Hoe eet je een olifant?’ pleiten we voor een nieuwe, behapbare benadering van strategische personeelsplanning in de zorg. Eén waarin u focust op die onderdelen die voor uw organisatie op dit moment van belang zijn, en waarin HR strategische personeelsplanning, met aandacht voor talent en competenties, bespreekbaar maakt.

Graag ondersteunen we u in dit proces met:

  • Een quickscan strategische personeelsplanning. Waar gaat u als eerste mee van start?
  • Het inzichtelijk maken van wat trends in de zorg betekenen voor (vak)kennis, vaardigheden en het werken van morgen.
  • Het vertalen van strategiescenario’s naar functies en formatie.
  • Samen met u de functies van de toekomst omschrijven. Voor ziekenhuizen beschreven we bijvoorbeeld in overleg met klankbordgroepen de functies uit het primaire proces ‘anno 2025’.
  • Medewerkers toekomstbestendig ontwikkelen, onder andere met behulp van competentiescans en talentontwikkeling.
  • Verbeteren mobiliteit en employability, met eventueel aandacht voor de regionale arbeidsmarkt.
  • Tools om mensen te ontwikkelen in een snel veranderend zorglandschap, zoals met Xelf.*

* Ondersteuning met Xelf

Om zicht te krijgen op het werken van de toekomst en wat dat vraagt van medewerkers, zetten we onze applicatie Xelf in. Op basis van uw digitale functiegebouw maakt Xelf projecties mogelijk richting het functiegebouw van de toekomst. Welke taken veranderen, verschuiven? Hoe veranderen benodigde kennis en vaardigheden mee? Het werken met Xelf maakt het eenvoudig om ook andere actuele HR-thema’s mee te nemen: vragen rondom vitaliteit en mobiliteit bijvoorbeeld, maar ook functiecreatie, taakherschikking en de inrichting van processen bij zelfsturing.