Sabine Uitslag

Projectdirecteur/Chief Inspiration Officer

Sabine Uitslag is Chief Operation Officer van de beweging ‘Werkplezier in de zorg’ van FWG Progressional People. In het dagelijks leven is zij bestuursvoorzitter van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten en vice-voorzitter en medeoprichter van het Paramedisch Platform Nederland. Sabine is voormalig Tweede Kamerlid van het CDA met de portefeuille Zorg. Ze was onder andere ‘de stem’ van de verpleegkundigen, verzorgenden, professionals werkzaam in de zorg, ze pleitte voor ketenzorg voor eetstoornissen, heeft de VAR op de politieke agenda gezet, adviseerde over gezondheidspreventie, kwam op voor ouderen in verzorgings-tehuizen.

Sabine “We staan aan de vooravond van een grote verandering. Ik zie om me heen dat protocollen steeds minder als zaligmakend worden gezien en er steeds meer wordt gekeken naar: hoe kunnen we samen, als team, vanuit ons hart het beste leveren voor de patiënt. En als dat lukt: wat voor vreugde geeft dát?”

Lees het interview met Sabine over werkplezier op Skipr