Functioneringsgesprekken in Teamverband

Een boost in teamontwikkeling

Hoe maak je het individueel functioneren in teams bespreekbaar en versterk je tegelijkertijd de ontwikkeling van het team? Met de methodiek FIT maak je als teamcoach, HR-professional of leidinggevende het individueel functioneren stapsgewijs onderdeel van het teamproces.

6-stappenplan

FIT is een alternatief voor de klassieke vorm van functioneringsgesprekken en is ontwikkeld door Rudy Vandamme in samenwerking met Valentijn Spit. Groei en ontwikkeling staan in de aanpak centraal. De zes stappen van FIT geven structuur en veiligheid aan het gesprek en borging van de gemaakte afspraken.

Resultaat FIT

 • FIT versterkt de ontwikkeling van individuele teamleden. Het team heeft vaak een goed beeld van het dagelijks functioneren van individuele teamleden en kan als geen ander de juiste feedback geven.
 • FIT stimuleert teamontwikkeling. Het hele team leert van elk ingebracht ontwikkelvraagstuk en draagt bij aan groepscohesie en samenwerking.
 • Het vervallen van individuele gesprekken bespaart een manager met een grote span of control veel tijd. Ook andere sessies voor teamontwikkeling zijn niet meer nodig.

Voorbereiding

Eveline Hadewegg Scheffer: “FIT kan in praktisch ieder team toegepast, in elke soort organisatie. Maar het gaat natuurlijk niet vanzelf, een FIT-gesprek voeren vraagt goede begeleiding. Een gedegen voorbereiding is bepalend voor het succes. Zijn teamleden klaar om zich kwetsbaar op te stellen en voelt het team ‘veilig’ voor iedereen? Zijn teamleden bekwaam om ontwikkelingsgericht feedback te geven? Is de gespreksleider bekwaam om de sessie oordeelloos te begeleiden en de juiste interventies te doen? Kortom, het team én de gespreksleider moeten goed worden voorbereid”.

Hoe van start?

Om FIT te leren kennen is het goed om FIT te ervaren. Dit kan op verschillende manieren.

Voorbereiding en ondersteuning bij FIT
Kennismaking
 • Gesprek met een van onze adviseurs
Informatiesessie FIT
 • Binnen uw organisatie
 • Op maat.
 • Informatie en ervaren
 • Aantal deelnemers tussen 4 – 100
Inspiratiesessie FIT
 • 2,5 uur
 • Kennismaking met de methodiek
 • Inspiratie
 • Voor iedereen met interesse in een alternatief voor het functioneringsgesprek en teamontwikkeling
Masterclass FIT
 • 1 dag
 • Informatie en ervaren
 • Kom samen met een collega: meer power om binnen de eigen organisatie verder te gaan met FIT
 • Ontmoet andere organisaties en inspireer elkaar
Masterprogram FIT
 • 4-dagen
 • Leer FIT-gesprekken faciliteren: word FIT-facilitator
 • Leer de methodiek te implementeren
 • Breng eigen ontwikkelthema’s in en ontwikkel je in eigen rol
Advies en ondersteuning bij de implementatie van FIT in de organisatie en het begeleiden van FIT-gesprekken
 • Adviseur(s) gaan samen met u aan de slag in uw organisatie
 • Plan op maat