Assessments

De juiste man of vrouw op de juiste plek? Er zijn verschillende situaties die nader onderzoek vragen: de organisatie is in ontwikkeling, ambities van medewerkers zijn gegroeid, medewerkers moeten intern solliciteren of er worden nieuwe mensen aangenomen. Een assessment of talentenscan kan drijfveren, talenten, competenties, vaardigheden en ontwikkelpunten in kaart brengen.

Talentenscan bij zelfsturing

Als een organisatie overgaat naar zelfsturende teams, worden er andere competenties, houding en gedrag gevraagd. Medewerkers kunnen dan individueel of in teamverband worden ‘gescand’. Zijn ze klaar voor persoonlijk leiderschap? Waar liggen sterke kanten en ontwikkelpunten? Vullen de teamleden elkaar goed aan?

Executive assessment

Bij (toekomstig) managers en leidinggevenden gaan we een stap verder dan het sec meten van talenten, attitude en ontwikkelpotentieel. We verdiepen ons in de context van de nieuwe situatie. Sluit de kandidaat aan op het niveau van zijn nieuwe omgeving? En hoe wordt hij gezien in zijn oude omgeving? We gaan op zoek naar bewezen succesvol of nieuw te verwachten gedrag en beoordelen of er voldoende visie en leiderschap aanwezig is voor de rol die vervuld moet worden.

Tooling

Progressional People maakt gebruik van TalentQ, L&D en AEM-Cube en Strengthsfinder.

Iedereen is een genie, als je zijn talent maar weet te ontdekken

Meer weten over (executive) assessments? Neem rechtstreeks contact op met Liesbeth Heuts.