Ontwikkeladvies 45+ voor vrouwen in de zorg

Tijdelijk kosteloos i.v.m. overheidssubsidie!

Hoeveel vrouwen van 45+ werken er in uw organisatie? En hoeveel daarvan hebben vragen over hun loopbaan, krijgen te maken met overgangsklachten, of zijn bezig met behoud van energie en werkplezier? Tot 10 januari 2020 hebben werknemers van 45 jaar en ouder de unieke kans om gebruik te maken van een gratis ontwikkeladvies (t.w.v. € 600).

Meer dan 80% van medewerkers in de zorg is vrouw. Nog nooit namen er zoveel vrouwen in deze leeftijdscategorie deel aan het arbeidsproces. Velen lopen rond met vragen als: kan ik mijn werk volhouden? Hoe kan ik het werk leuk houden? Stel ik wil iets anders, wat zou dat dan zijn en is dat wel mogelijk? En welke stappen moet ik zelf zetten om ook de komende jaren gezond en up-to-date te blijven? Ons programma ’45 Up!’ is speciaal gemaakt voor vrouwen in de zorg. Met dit ontwikkeladvies willen we vrouwen de mogelijkheid geven om met een professionele loopbaanadviseur over hun vragen na te denken en een plan te maken voor de toekomstige jaren. Dit alles doen we in een veilige omgeving zonder verplichtingen.

Wat levert het op?

In enkele gesprekken onderzoeken we kwaliteiten en talenten en krijgt uw medewerker een persoonlijk en op maat gemaakt loopbaanadvies. Zo krijgt zij een beter beeld over de toekomst; inzicht in energiebronnen en eigen expertise en zicht op hoe zij meer invloed kan hebben op de eigen inzetbaarheid. Kortom: ze krijgt handvatten om nu en in de toekomst met energie en gezond aan het werk te kunnen blijven.

Training leidinggevenden

De directe leidinggevenden zullen vaak de eerste zijn bij wie de deelnemers met vragen en wensen aankloppen. Om uw leidinggevenden te ondersteunen bij het voeren van loopbaangesprekken met medewerkers is er daarom ook een gesubsidieerde training voor leidinggevenden beschikbaar voor het voeren van loopbaangesprekken. De training geeft handvatten om goed om te gaan met de vragen van medewerkers. Zij maken kennis met gesprekstechnieken en -vaardigheden om 45-plussers te helpen bij het actief nadenken over hun eigen loopbaan. De leidinggevenden krijgen inzicht in belemmeringen die medewerkers ervaren bij het praten of nadenken over hun eigen loopbaan of belemmeringen die zij als leidinggevende misschien zelf hebben met betrekking tot dit thema. Deze training is zowel individueel als in groepsverband mogelijk.

Interesse?

De adviseurs van Progressional People kunnen zowel het ontwikkeladvies, de trainingen, als ook de subsidieaanvraag voor u verzorgen. Wilt u meer weten? Neem contact op met het FWG Servicepunt via 030-2669 400 of direct met senior adviseur Barbara de Jong.

 

Waarom subsidie?

De veranderingen op de arbeidsmarkt gaan snel. De werkzame beroepsbevolking veroudert in een hoog tempo, deels door de toenemende vergrijzing van de bevolking en deels omdat de pensioengerechtigde leeftijd is gestegen. Van alle werkenden wordt verwacht dat zij langer doorwerken. Van werkgevers mag worden verwacht dat zij hun medewerkers hierbij ondersteunen. Met de subsidie wil de overheid aanmoedigen dat mensen van 45 jaar en ouder zelf gaan nadenken over hoe zij hun loopbaan op duurzame wijze vorm willen geven. De Tijdelijke Subsidieregeling Ontwikkeladvies Vijfenveertigplussers bedraagt € 600 per medewerker. Voor training van leidinggevenden is subsidie mogelijk van € 300 voor een individuele training en € 900 bij groepen van 3 tot 10 mensen.