Zelfsturing

Zelfsturing

Zelfsturing of zelforganisatie als besturingsvorm geeft professionals meer regelcapaciteit om cliëntgerichter te kunnen werken.

Zelfsturing is geen kwestie van ‘zelf laten uitzoeken’. Dat is de belangrijkste les die we leerden van pioniers op dit terrein. De transformatie naar een organisatie met zelfsturende teams start met een duidelijke visie op de zorg. Waarom ondersteunt zelfsturing zo goed bij de zorg die u wilt geven? Om goede resultaten te behalen is het van belang dat medewerkers en managers overeenstemming hebben over de doelen, verwachtingen en taken van het team. Vrijheid ontstaat bij de gratie van duidelijke kaders.

Door ons onderzoek naar zelfsturing en de ervaring in onze adviestrajecten kennen we de valkuilen én succesfactoren bij zelfsturing. Zelfsturing vraagt persoonlijk leiderschap van medewerkers en coachend leiderschap van leidinggevenden en teamcoaches. Onze talentenscans geven inzicht: zijn medewerkers klaar voor zelfsturing of zijn er ontwikkelpunten? Met assessments wordt helder of iemand geschikt is voor een nieuwe functie of nieuwe rol.

Met onze kennis van ontwikkelingen in de zorg zijn we uw sparringpartner op het gebied van strategische visievorming. Onze kennis van functies en organisatiestructuren kan u ondersteunen om de gewenste organisatiestructuur vorm te geven. Daarnaast geven we met de tool Flex goed inzicht in mogelijke teamsamenstellingen, werkprocessen en de verdeling van management- en teamtaken. Welke teamrollen zijn er, wat betekent dit voor de ondersteunende functies, de rol van de teamcoach en de wijze van leidinggeven? Daardoor zijn medewerkers in staat zelf keuzes te maken en zien ondersteunende diensten hun toegevoegde waarde als expert op hun vakgebied.

Meer weten? Neem dan contact op met onze adviseurs via 030 – 2669 450.

 

 

Download de whitepaper ‘Loslaten is niet hetzelfde als laten vallen’

Nieuws: Planetree en Progressional People focussen samen op de kern van zelfsturing Open het bericht (pdf)

Functioneringsgesprekken in teamverband (FIT)