Werkplezier in de zorg

Werkplezier in de zorg

De mooie kanten van het vak

Werkplezier in de zorg. Dé beweging van FWG Progressional People om het werkplezier en de autonomie van de medewerkers in de zorg te vergroten en de kwaliteit van dienstverlening richting cliënten en patiënten verder te verbeteren. Met de beweging willen we een positieve impuls geven aan het imago en de arbeidsmarktpositie van de zorg in Nederland.

Waarom deze beweging?

Waarom vindt FWG Progressional People dit thema, werkplezier in de zorg, zo belangrijk? Mensen die in de zorg werken zijn gepassioneerd en toegewijd. In hun dagelijkse werk worden zij echter te vaak afgedreven van waar hun vak echt over gaat: de cliënt. Ten opzichte van andere sectoren is de werkstress en belasting van medewerkers in de zorg hoog. Dit komt het imago van de zorg als werkgever niet ten goede. En dat terwijl het aantal vacatures alleen maar toeneemt én het zorgvak bovendien vooral een hele mooie is! Omdat met name dit laatste wat ons betreft vaak onderbelicht is, zijn wij dit initiatief gestart; de mooie kanten van het vak benadrukken en stimuleren, en de zorg weer aantrekkelijk maken. Niet alleen voor huidige zorgprofessionals, maar ook voor mensen buiten de zorg en, niet te vergeten, de millennials!

Sabine Uitslag als hét gezicht

Ambassadeur van de beweging is Sabine Uitslag. Zij gaat als Chief Inspiration Officer bij FWG Progressional People dit initiatief leiden.

Meer over Sabine Uitslag

Samen met de zorg on the move

Wij zijn deze beweging gestart en hopen dat we velen in en buiten de zorg kunnen meenemen en inspireren. Want we gaan dit samen doen. Samen met het veld, met HR, met zorgprofessionals, het bedrijfsleven, onderwijs en iedereen die, net als wij, de zorg een positieve boost willen geven!