Testimonials

Zonnehuisgroep IJssel-Vecht: stond voor een herstructurering

“Door de verandering van financiering stond Zonnehuisgroep IJssel-Vecht voor een herstructurering van de organisatie. Daarbij…

Lees verder..

“Door de verandering van financiering stond Zonnehuisgroep IJssel-Vecht voor een herstructurering van de organisatie. Daarbij was ook een herbezinning op de functies onvermijdelijk. We zochten iemand die dit proces kon vormgeven en het team PO&O klaar te stomen om het op een gegeven moment zelfstandig over te nemen. Die persoon werd Boudewijn Ruijs. Boudewijn bracht structuur aan in de stappen die we moesten gaan zetten: de afstemming van de planning en fasering van de structuur- en cultuurveranderingen op elkaar, duidelijkheid creëren over de positie van individuele medewerkers en een goed communicatieplan opstellen om medewerkers te betrekken. De kracht van Boudewijn is het verbinden van alle partijen en processen. We spraken ook wel van de smeerolie in het herstructureringsproces. Daarmee neem je ruis weg, houd je iedereen aangehaakt en op koers.”

Peter Rietveld, manager Ondersteunende Diensten en Margreet Bouwhuis, teammanager en OR-voorzitter

duo

 

“Het werkte als smeerolie in het herstructureringsproces”

De Passerel: Op weg naar nieuw leiderschap

“De Passerel werkte met teams waar medewerkers al behoorlijk zelfregulerend werken. Alleen het oude organisatiemodel…

Lees verder..

“De Passerel werkte met teams waar medewerkers al behoorlijk zelfregulerend werken. Alleen het oude organisatiemodel paste daar eigenlijk niet meer bij. Dit is aangepast tot een model waarbij verantwoordelijkheden lager in de organisatie werden gelegd. Dit model vraagt een ander type leidinggevende,  minder betrokken bij de inhoud, meer generiek functionerend.

Progressional People heeft erg goed geholpen om onder woorden te brengen welk type hoofd we nodig hebben. Willen we transformationeel leiderschap? Wat betekent dat dan voor competenties? De assessments waren waardevol om te bepalen wie er uiteindelijk in de nieuwe rollen pasten en waar ontwikkelmogelijkheden liggen. Progressional People adviseerde en faciliteerde met veel expertise op het gebied van organisatieontwikkeling, waar mogelijk op afstand maar vaak ook dichtbij.”

Afbeelding-Passerel

 

 “Ze brachten goed onder woorden welk type leider we nodig hebben

 

Revalidatie Friesland: wil in kunnen spelen op maatschappelijke ontwikkelingen

‘Bij Revalidatie Friesland is gekozen voor het starten van een cultuurontwikkelingstraject om goed in te…

Lees verder..

‘Bij Revalidatie Friesland is gekozen voor het starten van een cultuurontwikkelingstraject om goed in te kunnen blijven spelen op maatschappelijke ontwikkelingen. De thema’s waar we aan werken zijn: resultaatgerichtheid, pro-activiteit, eenduidigheid, slagvaardigheid, zelfreflectie en feedback. De kernboodschap voor zowel patiënten als medewerkers en leidinggevenden is: ‘Laat zien wat je kunt!’

Maar hoe pak je zo’n traject aan? We kwamen in contact met met Progressional People. Samen organiseerden we een ‘kick-in’ bijeenkomst voor alle leidinggevenden. De leidinggevenden inventariseren vervolgens met hun teams wat nodig is om tot resultaten in het ontwikkeltraject te komen. Met Progressional People kijken we aan de hand van deze inventarisatie naar vervolgstappen. Hierbij valt te denken aan ondersteuning in de vorm van bijvoorbeeld coaching of training.

We zijn blij met de aanpak en inbreng van adviseur Valentijn Spit. Na de ‘kick-in’ bleef hij contact houden om te horen hoe de bijeenkomst is gevallen en welk vervolg eraan gegeven wordt. Hij is erg nieuwsgierig en wil graag meedenken in oplossingen. We gaan met alle vertrouwen verder naar de volgende fase in dit traject.’

Marijke de Graaf, coördinator personeel en organisatie Revalidatie Friesland

 

PP_M_de_Graaf

“Een cultuurontwikkelings-

traject, hoe pak je dat aan?”

Frion: Op naar zelfregie met resultaatverantwoordelijke teams

“Frion heeft een grote verandering ingezet naar meer zelfregie bij medewerkers via het werken met…

Lees verder..

“Frion heeft een grote verandering ingezet naar meer zelfregie bij medewerkers via het werken met resultaatverantwoordelijke teams. Toen de nieuwe organisatiestructuur was geschetst, hebben we gekeken naar welke functies daarbij nodig waren. Progressional People heeft ons vervolgens geholpen om  te bepalen welk nieuw gedrag van medewerkers nodig is en ons begeleid bij het selectieproces , inclusief de assessments en plaatsing. Mede dankzij de zorgvuldigheid waarmee dat gebeurde verliep het proces vrij soepel. Progressional People heeft goed aangevoeld welke beweging Frion aan het maken was. In de ontwikkeling van de competentieset merk je dat er niet alleen naar de kennis van medewerkers wordt gekeken maar ook naar het gedrag van medewerkers, passend bij de cultuur van Frion. Ook waarderen we de praktische ondersteuning bij bijvoorbeeld het maken van goede verslagen.”

Liesbeth Doorakkers, transitiemanager Frion

PP_L.Doorakkers

“Er werd niet alleen naar kennis gekeken, maar ook naar gedrag”

Envida thuiszorg: ontwikkeling van medewerkers en formuleren van competenties

“Progressional People is voor mij een sparringpartner. De fusie waar onze organisatie mee te maken…

Lees verder..

“Progressional People is voor mij een sparringpartner. De fusie waar onze organisatie mee te maken kreeg in 2014 en de invoering van de nieuwe wetten in de zorg hebben veel aandacht gevraagd van de organisatie. Momenteel bepalen we ons toekomstplaatje. Verder zijn we druk met het formuleren van onze visie op HR. Er is ook weer tijd om te kijken naar ontwikkeling van medewerkers en het formuleren van benodigde competenties. Progressional People heeft veel contacten met collega-organisaties in het hele land. Op basis daarvan krijg ik handvaten, ik krijg spiegels voorgehouden en ik word geïnspireerd. Progressional People is voor mij een soort vliegwiel waardoor dingen in een stroomversnelling komen.”

Peter Maessen, Juridisch beleidsadviseur Envida thuiszorg

 

PP_P_Maessen_Envida

“Ik krijg spiegels voorgehouden en wordt geïnspireerd”

Pameijer: talentscans in een groot veranderingstraject

‘Pameijer zit middenin in een groot veranderingstraject. We hebben een nieuw producten en dienstenportfolio voor…

Lees verder..

‘Pameijer zit middenin in een groot veranderingstraject. We hebben een nieuw producten en dienstenportfolio voor cliënten en medewerkers waarbij eigen regie, talentontwikkeling en tijdelijkheid centraal staan. Dat vraagt om een andere manier van werken van élke medewerker. Met talentenscans brengen we nu, samen met Progressional People, van circa 1500 medewerkers competenties en ontwikkelkansen in kaart. Met behulp van vragenlijsten en persoonlijke gesprekken krijgen onze mensen in korte tijd inzicht in zichzelf en kunnen op basis daarvan besluiten om zich te committeren aan de Pameijerkoers. Een uitkomst kan ook zijn dat een medewerker kansen buiten de organisatie ziet en daarvoor zijn of haar potentieel inzet. De lijnen met Progressional People zijn kort en samen leveren we echt maatwerk: elke medewerker is uniek!

Naast het uitvoeren van de individuele talentenscans is het in zo’n omvangrijk traject belangrijk dat alle partijen met dezelfde taal spreken heb je echt een specialist in gedrag en ontwikkeling nodig.’

Nanda Rijkaart, Personeelsadviseur Pameijer

 

 

 

PP_ertoedoen_zw

“Samen leveren we echt maatwerk: elke medewerker is uniek!

De Basis: overstap naar het slimme werken

‘Onze organisatie maakte in 2013/2014 een ingrijpend veranderingsproces door. De verhuizing naar een nieuw gebouw…

Lees verder..

‘Onze organisatie maakte in 2013/2014 een ingrijpend veranderingsproces door. De verhuizing naar een nieuw gebouw was voor ons een mooie aanleiding om over te stappen op het ‘slimme werken’. Tegelijkertijd hebben we stappen gezet naar resultaatgericht werken en is er verbreding gezocht naar nieuwe cliëntgroepen. Dit vroeg om andere competenties en een andere attitude van onze medewerkers. We hebben Progressional People gevraagd om, samen met ons, een ontwikkelprogramma op te stellen en alle managers en professionals te ontwikkelen in het kader van het slimme werken op eigen niveau, toegesneden op hun eigen praktijk. Het was prettig om met een externe partij te werken, die van de zijlijn kan observeren maar tevens als partner heel vertrouwd is. Tijdens het hele traject konden we ons open en kwetsbaar opstellen, wat belangrijk is om goede resultaten te behalen.’

Hugo van de Kamp, directeur (tot 1 mei 2015)

receptie

 

“We konden ons open en kwetsbaar opstellen”