Publicaties

Kennis van de eigen organisatie en het zorgveld helpen u om tijdig op veranderingen in te spelen. Daarom vinden wij onderzoek belangrijk. Onze bevindingen publiceren we regelmatig.  Deze kunt u downloaden of opvragen.

 • Reader: In vijf stappen naar teamwork
  Door Valentijn Spit – Senior adviseur, trainer & coach

Het versterken van samenwerking en ontwikkelen van teams begint bij het opbouwen van vertrouwen tussen teamleden. Hoe dan en wat is er nog meer nodig voor optimaal teamwork? Lees de reader

 • Blog: ‘Managementdagen’: Met je klanten en professionals in dialoog. Doen!
  Door Valentijn Spit – Senior adviseur, trainer & coach

Organisaties beseffen dat het niet langer de managementlagen zijn die een organisatie sturen. Waar het kortweg om draait is: Wat wil onze klant, wat kan de professional hierin betekenen en hoe kan wat zich tussen klant en professional afspeelt het beste door staf en management ondersteund worden? Lees de blog.

 • Publicatie FIT: Functioneringsgesprekken in Teamverband
  Speciale editie, eerder verschenen via Skipr.nl

Veel zorgorganisaties maken de beweging om de verantwoordelijkheid voor het individueel functioneren en teamontwikkeling te beleggen in de teams. Kan een team zomaar deze taak overnemen? Hoe werkt dat dan? Hoe bereidt u, als teamcoach of leidinggevende, teams hierop voor en hoe faciliteert u ze? Download de publicatie.

 • Gebruik de wijsheid van tribes
  Verschenen in het Tijdschrift voor Coaching

Het individueel functioneren van een medewerker is bepalend voor succes in het hele team. Logisch om functioneringsgesprekken dan ook in teamverband te houden. Je versterkt daarmee tegelijkertijd de ontwikkeling van het team. Valentijn Spit en Rudy Vandamme ontwikkelden een cyclische aanpak, bestaande uit zeven stappen, waarbij de teamcoach een faciliterende maar belangrijke rol speelt. Download het artikel.

 • Teamcoach in de zorg
  Verschenen in het Tijdschrift voor Coaching

Hoe geven beginnende teamcoaches hun nieuwe rol vorm? Geertje van de Ven, Daphne Schelkens en Elvira Nijhof volgden een jaar lang teamcoaches in netwerkbijeenkomsten en daaruit blijkt dat zij nog volop bezig zijn met het vormgeven van deze nieuwe rol. Wat zijn ervaringen en waar lopen ze tegenaan? Download het artikel.

 • HR Trendmonitor Zorg 2016: En wat heeft de cliënt eraan?

Op 10 november verscheen de tweede HR Trendmonitor Zorg. Een rapport waarin we de ontwikkelingen in HR-management vangen, analyseren en projecteren naar de toekomst. De inzichten uit 38 bijzondere gesprekken met HR-managers en uitgebreid deskresearch leidden tot het rapport met de titel: ‘En wat heeft de cliënt eraan? Over de toekomst van HR in de zorg’. HR-managers kiezen het perspectief van de cliënt. Ze zijn realistisch en nemen duidelijk een eigen positie in bij populaire concepten als zelfsturing of strategische personeelsplanning. Bovendien werpen ze een blik over de muren naar (regionale) samenwerking en vernieuwende arbeidsrelaties. Download het rapport.

 • Whitepaper Strategische Personeelsplanning: Hoe eet je een olifant?

Deze whitepaper startte met onderzoek: wie past SPP eigenlijk toe? Met welk doel? En hoe? Maar langzaam groeide het document uit tot een ode aan een nieuwe, behapbare vorm van strategische personeelsplanning. Eén waarin u focust op die onderdelen die voor uw organisatie op dit moment van belang zijn, en waarin HR strategische personeelsplanning, met aandacht voor talent en competenties, bespreekbaar maakt. Download de whitepaper.

 • Whitepaper zelfsturing

In onze adviesopdrachten komen we het thema zelfsturing in toenemende mate tegen. Maar hoever zijn zorgorganisaties, waar lopen ze tegenaan en wat zijn de resultaten? Onze bevindingen hebben we gebundeld in een whitepaper.

 • FWG Trendrapport 2015: De zorg ontregelt

In  ‘De zorg ontregelt’ zien we dat de zorg streeft naar een nieuw systeem waarin cliëntgerichtheid, betekenisgeving en het ‘gewone leven’ centraal staan. Partijen van buiten de zorg versnellen dit proces. Het betalen voor zorg is in opkomst, consumententechnologie maakt van iedereen een ‘zorgexpert’ en bestaande structuren verdwijnen. ‘De zorg ontregelt’ is het zesde FWG Trendrapport (2015). Download het rapport.

 • Waaier Strategisch adviseren

Bestuur en management vragen steeds vaker om een ‘strategisch’ sparringpartner als het HRM betreft. Deze waaier biedt veel houvast voor uw vaardigheden als strategisch adviseur. Bestel de waaier Strategisch adviseren.

<