Over Progressional People

Progressional People

Progressional People kent de zorg door en door. We weten welke ontwikkelingen afkomen op organisaties in de verschillende zorgbranches.

We maken inzichtelijk wat de inrichting van bijvoorbeeld zelfsturende teams, het ambulante werken, e-health en andere ontwikkelingen betekenen. Voor werkprocessen, functies, mensen én kosten. We ondersteunen bij het (her)ontwerp van organisaties, het kiezen van strategische richtingen, en bij de gewenste ontwikkeling van medewerkers op elk niveau.

‘Progressional People helpt innoveren’

 

 

 

Naar de Progressionals »

 

 

man_02