Interim HR

Interim HR

De ontwikkelingen in de zorg leiden niet alleen tot nieuwe zorgconcepten en een andere aanpak van de zorg, maar noodzaken zorgorganisaties ook tot een herziening van de dienstverlening van hun stafafdelingen, waaronder HR. Deze uitdagingen kunnen niet altijd met de bestaande bezetting aangegaan worden.

Progressional People heeft de expertise in huis om gewenste veranderingen in de structuur en cultuur concreet te maken of te ondersteunen bij het vormgeven van de gewenste nieuwe rol van HR. Van tijdelijke versterking van de bestaande HR-afdeling tot het realiseren van nieuwe concepten (bijvoorbeeld ‘zelfsturende teams’ of ‘de regisserende organisatie’): vanuit Progressional People kunnen we voorzien in de juiste persoon, passend bij uw organisatie en vraagstuk.

Wij bundelen onze krachten graag met die van u. Na het bepalen van de gewenste verandering zetten we ons samen in voor het creëren van draagvlak en het in beweging brengen van uw medewerkers in de gewenste richting.

 

 

 

 

Zonnehuisgroep IJssel en Vecht zette Progessional People succesvol in bij het realiseren van de herstructurering.

Lees het artikel

 

 

Tijdelijk extra expertise en daadkracht?

Neem contact op met Ria Reijn.