Functioneringsgesprekken in Teamverband

Functioneringsgesprekken in Teamverband

Hoe maak je het individueel functioneren in teams bespreekbaar, en versterk je tegelijkertijd de ontwikkeling van het team? Progressional People ontwikkelde samen met Rudy Vandamme een nieuwe methodiek: FIT. Een aanpak waarmee je als teamcoach of leidinggevende het individueel functioneren stapsgewijs onderdeel maakt van het teamproces.

Het (zelforganiserende) team als tribe

FIT kent zijn oorsprong in het oeroude groepsgesprek, als basis voor ontwikkeling en samenwerking in groepen. Deze methodiek maakt het mogelijk de verantwoordelijkheid voor het functioneren van ieder teamlid geleidelijk in de teams te beleggen.

6-stappenplan

FIT omvat een cyclisch proces van 6 stappen, waarin niet alleen zelfevaluatie en individuele afspraken belangrijk zijn, maar ook de impact daarvan op de teamontwikkeling. Het bespreekbaar maken van ieders functioneren in teamverband, bevordert het zelfinzicht in het professioneel functioneren. Daarnaast geeft het inzicht in de kracht van diversiteit binnen het team, versterkt het de groepscohesie en de bekwaamheid van teamzelfsturing.

Masterclass of meerdaagse training

Wilt u de FIT-methodiek zelf leren toepassen als coachend leidinggevende of teamcoach? Dit kan in de masterclass of driedaagse training

Publicatie

Veel zorgorganisaties maken de beweging om de verantwoordelijkheid voor het individueel functioneren en teamontwikkeling te beleggen in de teams. Kan een team zomaar deze taak overnemen? Hoe werkt dat dan? Hoe bereidt u, als teamcoach of leidinggevende, teams hierop voor en hoe faciliteert u ze?

Download

De FIT zelf leren?

Volg de masterclass of driedaagse training