Leiderschap

Leiderschap

Het zo laag mogelijk beleggen van verantwoordelijkheden en het sturen op resultaat en kostenbewustzijn vragen om  leiderschap waarin ‘de professional uitdagen en in staat stellen tot..’, centraal staat.

Anders geformuleerd: wanneer wij onze professionals vragen om de cliënt te begeleiden naar meer zelfredzaamheid, verdienen zij leiders die zich op hun beurt richten op het ontwikkelen van meesterschap en zelfsturing. Professionals hebben in die zin een levend voorbeeld nodig. Dat houdt een omslag in van hiërarchisch leiderschap en management naar delegeren, begeleiden en coachen.

Welke leiderschapsstijl voert in uw organisatie de boventoon? En past deze optimaal bij wat de organisatie en de professionals nodig hebben? Zijn de eisen die een coachende stijl van leiderschap vraagt in uw managers verenigd?

Wij helpen u de gewenste aansturingsfilosofie in beeld te brengen en deze concreet te vertalen naar een eisenpakket in termen van benodigde competenties, kwaliteiten en attituden. Daar waar afstand  blijkt tussen wens en werkelijkheid, bieden we methodische en uitdagende ontwikkelprogramma’s voor teams en ook op individueel niveau.

Loslaten is niet hetzelfde als laten vallen

 

 

Leiderschap in úw organisatie 

In dialoog treden over leiderschapsontwikkeling in uw organisatie of team? Doe een Koerskaartsessie! >>

vrouw_01