Executive assessment

Executive assessment

Met de storm die waait over het zorglandschap, is er visie nodig en sterk leiderschap. Wij kennen de context en de complexiteit en gaan in de zoektocht naar de juiste persoon voor benoeming of opvolging dan ook een stap verder dan het sec meten van attitude en ontwikkelpotentieel.

Reeds vertoond gedrag is de beste voorspeller voor het gedrag van morgen. We gaan dan ook op zoek naar bewezen succesvol of nieuw te verwachten gedrag van de kandidaat in relevante situaties. Én naar de afwegingen die hieraan ten grondslag lagen. Door deze combinatie kunnen we het niveau van ‘voldoen aan gewenste gedragscriteria’ overstijgen en de daadwerkelijke potentie om de rol succesvol te vervullen blootleggen.

Daarnaast betrekken we het toekomstig netwerk. Oftewel: wat zijn de krachten en valkuilen van de overige teamleden en wat zegt dit over de match?

 

‘Progressional people: een eerlijk spiegelbeeld’

man_02