Belonen van de top

Belonen van de top

De wetgeving op de beloning van (top)management heeft de beloningsverhoudingen op scherp gesteld. Verdient uw (top)management straks meer dan de Raad van Bestuur? En als u die normeert, wat betekent dit dan voor de lagen daaronder? En wat gebeurt er als de wetgeving verder wordt aangescherpt?

Inzicht in de huidige en gewenste situatie is een must. Wij kunnen dat inzicht geven en een toekomstbestendig beloningsbeleid neerzetten.  Met ons handvat voor beloning van topbestuurders kunnen we onderbouwde uitspraken doen over:

  • Huidige beloningsverhoudingen in de top
  • Reëel salaris voor nieuw aan te stellen topmanagement
  • Beloning van individuele bestuurders
  • Individuele afbouwregelingen
  • Beloning terugbrengen binnen de cao

‘U bent hier niet nodig’

vrouw_02